(ci-dessous en français)

Reserverings- en verblijfsvoorwaarden gîte

 

Aanbetaling

Wij vragen een aanbetaling van 50%, te voldoen binnen 1 week na boeking.

 

Restbetaling

De restbetaling ontvangen we graag twee weken vòòr aankomstdatum.

Annuleringen en korter verblijf

Annuleringen

Bij een annulering tot 4 weken voor de aankomstdatum betalen wij uw aanbetaling terug.

Bij een annulering vanaf 4 weken voor de aankomstdatum bent u ons 50% van het totale huursom verschuldigd.

Bij een annulering in de laatste 2 weken voor uw aankomstdatum bent u ons de gehele huursom verschuldigd.

Als u onverhoopt wilt of moet annuleren, kunt u in overleg met ons iemand anders uw plaats laten innemen.

 

Bij latere aankomst

Komt u niet op de afgesproken datum aan, dan bent u ons toch de gehele huursom verschuldigd.

 

Bij afbreken van uw verblijf

Als u uw verblijf onverhoopt voortijdig moet afbreken, dan bent u ons toch de gehele huursom verschuldigd..

 

Uitzondering tijdens de Corona pandemie - situatie:

Wanneer er bij aanvang van uw geplande verblijf sprake is van een reisverbod in of naar Frankrijk vanuit het land van herkomst of wanneer er in de regio Haute-Loire (43) een verbod op toeristisch verblijf is dan krijgt u uw betaling terug.

 

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten

Honden

U kunt bij ons met een hond verblijven in de gîte. Honden mogen geen overlast voor andere gasten veroorzaken en moeten in huis en op het terrein altijd aangelijnd blijven en buiten het terrein uitgelaten worden.

Als er onverhoopt toch sprake is van overlast kunnen wij u vragen om eerder te vertrekken.

 

Privacy

Uw gegevens worden met de grootste zorg verwerkt en niet aan derden afgestaan. Wanneer u klant bent of op het informatieformulier toestemming geeft, kunnen we u een nieuwsbrief sturen. U kunt zich hier altijd weer voor afmelden.


Conditions de réservation et d'hébergement du gîte


Dépôt

Pour les réservations , nous demandons un acompte de 50%, à payer dans 1 semaine suivant la réservation.

Nous préférons payement par carte bancaire, mais vous pouvez aussi nous envoyer un chèque.


Paiement résiduel

Nous aimerions recevoir le paiement restant deux semaines avant la date d'arrivée.


Annulations et séjours plus courts

Annulations

Si vous annulez jusqu'à un mois avant la date d'arrivée, nous vous rembousons.

Si vous annulez au cours du dernier mois avant votre date d'arrivée, vous nous devez 50% de la totalité du loyer.
Si vous annulez au cours des 2 dernieres semaines avant votre date d'arrivée, vous nous devez la totalité du loyer.

Si vous souhaitez ou devez annuler de façon inattendue, vous pouvez toujours laisser quelqu'un d'autre prendre votre place.


À l'arrivée tardive

Si vous n'arrivez pas à la date convenue, nous vous facturerons toujours la totalité du loyer.


Lorsque vous annulez votre séjour prématurément

Si vous devez annuler votre séjour prématurément, vous nous devez a totalité du loyer..


Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation


Chiens

Vous pouvez séjourner avec nous avec un chien dans le gîte et généralement aussi dans les chambres. Pour les chambres, ceci est en consultation, car la présence de plusieurs clients avec des chiens n'est souvent pas agréable pour les autres clients. Les chiens ne doivent pas être une nuisance pour les autres clients et doivent toujours être tenus en laisse dans la maison et sur les lieux et doivent être laissés à l'extérieur des lieux. Dans le cas peu probable de nuisance, nous pouvons vous demander de partir plus tôt.

 

Privacy

Vos données seront traitées avec le plus grand soin et ne seront pas transmises à des tiers. Si vous êtes client ou donnez votre autorisation sur le formulaire d'information, nous pouvons vous envoyer une newsletter. Vous pouvez toujours vous désinscrire de cela.